“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2018 Yılı Fizibilite Desteği Değerlendirme Sonuçları
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajansımıza sunulan başvuruların değerlendirme süreçleri sona ermiştir. Başarılı olan proje başvuruları asil listesi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı açıklanan sonuçlarla birlikte sona ermiştir.
 
No Referans No Başvuru Sahibi Teklif Adı
1 TRC3/18/FZD/0006 Şırnak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Koyun Keçi Süt Ürünleri Toplama İşleme Merkezi ve Tiftik Keçisi Yünü Üretim Merkezi Fizibilite Projesi
2 TRC3/18/FZD/0010 Siirt Üniversitesi Özelde Siirt İlinde Genelde TR3 Bölgesinde Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması
3 TRC3/18/FZD/0011 Siirt Üniversitesi Siirt Fıstığına Doku Kültürü ile Klonal Anaç Üretimi Projesi Fizibilite Başvurusu

Başvuru sahiplerinin, başarılı başvuruların internet sitemizde ilan edilmesini takip eden günden itibaren (16/04/2019), 15 iş günü içerisinde (08/05/2019 tarihine kadar), sözleşme aşamasında sunulması gereken belgelerin asıllarını, başvuru aşamasında KAYS’a yüklenen belgelerin asılları ile birlikte Ajansımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Başarılı proje başvuru sahipleri, sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler için e-posta ve resmi yazı ile ayrıca bilgilendirilecektir. Başvuru sahipleri, bahsi geçen belgelerin eksiksiz olarak Ajansa tesliminden sonra 10 iş günü içerisinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalamalıdır. Sözleşme, destek almaya hak kazanan kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından, Ajans ile kararlaştırılan randevu tarihinde imzalanacaktır. Yukarıda belirtilen sürelere riayet edilmemesi durumunda, başvuru sahibinin destekten yararlanma hakkından feragat etmiş sayılacağını önemle hatırlatırız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"