“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2018 Yılı Fizibilite Desteği İlanı
Ajansımız, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;
 • Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması,
 • Genç işgücünün niteliğinin artırılması ve Bölgede istihdam olanaklarının iyileştirilmesiyle genç istihdamının artırılması,
Konularında yapılacak yatırımların fizibilite çalışmalarına destek sağlayacaktır. Bu konularda, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 1.000.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ
Programın Adı 2018 Yılı Fizibilite Desteği
Program Referans No TRC3/18/FD
Programın Genel Amacı
2014-2023 TRC3 Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,
 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
 • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin
Fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.
Programın Öncelikleri Öncelik 1: Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanmasına yönelik projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması
Öncelik 2: Genç işgücünün niteliğinin artırılması ve Bölgede istihdam olanaklarının iyileştirilmesiyle genç istihdamının artırılmasına yönelik projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması
UYARI: Öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından iki öncelik de eşit öneme sahiptir.
Toplam Bütçe 1.000.000 TL
Destek Miktarı Ve Oranı Destek Limitleri                                            Destek Oranları
Asgari: 40.000 TL                                           Asgari: %50
Azami: 150.000 TL                                         Azami: %90
Azami Proje Süresi 1 Yıl 
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri ile kâr amacı gütmeyen diğer kooperatifler ve birlikler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri Gibi Kurum ve Kuruluşlar
       Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.
Son Başvuru Tarihi
 • KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 28.12.2018 Saat 17:00 
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 31.12.2018 Saat 17:00
"Dicle Kalkınma Ajansı"