“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2018 Yılı Teknik Destek Programı İlanı
Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Dicle Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 500.000 TL kaynak ayırmıştır. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ
Programı Adı 2018 Yılı Teknik Destek Programı
Referans Numarası TRC3/18/TD
Programın Amacı Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ve Ajansımız 2018 Çalışma Programı çerçevesinde yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan konulara teknik destek sağlamaktır.
Programın Öncelikleri
Programın amacı kapsamda teknik destek programının öncelikleri;
Öncelik 1. Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması
Öncelik 2. Yatırım ortamı ve işgücü niteliğinin iyileştirilmesi
Öncelik 3. Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
  • Öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından bütün öncelikler eşit öneme sahiptir.
Programın Toplam Bütçesi ve Öncelikler için ayrılan kaynak TOPLAM BÜTÇE: 500.000,00 ₺
Öncelik 1: 200.000,00 ₺
Öncelik 2: 200.000,00 ₺
Öncelik 3: 100.000,00 ₺
Sağlanacak Azami Destek Miktarı
20.000,00 ₺
Desteğin Süresi En fazla 3 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
  • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,
  • Üniversite Rektörlükleri
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
  • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
  • Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri ile kâr amacı gütmeyen diğer kooperatifler ve birlikler
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
  • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
 

2018 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri
Teknik destek başvuruları, Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2018 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri tabloda gösterildiği gibidir:
 
Başvuru Dönemleri KAYS Girişi için
 Son Tarih
Taahütname Teslimi için  Son Tarih KAYS Girişi ve Taahütname Teslimi için
 Bitiş Saati
Temmuz-Ağustos Dönemi 29.08.2018 Çarşamba 31.08.2018 Cuma 17:00
Eylül-Ekim Dönemi 29.10.2018 Pazartesi 31.10.2018 Çarşamba 17:00
Kasım-Aralık Dönemi 27.12.2018 Perşembe 31.12.2018 Pazartesi 17:00

KAYS üzerinden başvuru için tıklayınız.

Program Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"