“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Sonuçları
2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi kapsamında başvurusu alınan teklifler değerlendirme komisyonunca incelenmiş ve bu tekliflerden 32 tanesi başarılı bulunup 15 asil 17 yedek olarak destek almaya hak kazanmıştır.

Asil ve yedek projeler 2018 Yılı Teknik Destek bütçesi ve her önceliğe ayrılan miktar göz önüne alınarak belirlenmiştir. Asil listede bulunan projelerin satın alma işlemleri yapıldıktan sonra artan bütçe olması durumunda yedek listede bulunan projelerin rehberde belirtilen öncelik sırasına satın alımında kullanılacaktır.

Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşmeler, başarılı projelerin Ajans internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren başvuru sahiplerince on beş iş günü içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulmasını takiben en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Sözleşme için Ajansa müracaat edilmeden önce mutlaka randevu alınması önemle rica olunur. Söz konusu destekten yararlanma hakkı, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır.

ASİL Başarılı Proje Listesi için tıklayınız.


YEDEK Başarılı Proje Listesi için tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Ajansımıza, son dönemde bazı kötü niyetli kişilerin veya danışmanlık firmalarının, bölgemiz kurum ve kuruluşları ile irtibata geçerek, kendilerini Ajans personeli veya Ajans'tan sağlanacak mali ve teknik desteklerin  kullandırılmasında etkin oldukları şeklinde tanıtarak kurum ve kuruluş temsilcilerimizi etkilemeye çalıştıkları yönünde duyumlar ve şikayetler ulaşmaktadır. Söz konusu kişilerin veya danışmanlık firmalarının Ajansımız ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, söz konusu dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi, bu şekilde kurum ve kuruluşunuza ulaşan bilgilerin Ajansımız Genel Sekreterliği'ne bildirilmesi hususlarını rica ederiz.
"Dicle Kalkınma Ajansı"