“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Mardin Programı
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), ülkemizde dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi amacıyla nispeten geri kalmış ve sürekli göç veren bölgelerde bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, teknoloji, ihracat, istihdam ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen programa yönelik projeler Mardin ilinde Ajansımız koordinasyonunda ve öncülüğünde geliştirilmektedir. Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenmektedir. Eş finansman sağlanan projeler ile kadın ve genç istihdamını artırmayı, mesleki eğitimi güçlendirmeyi, yerel ve bölgesel iş birlikleri ve ortaklıkları geliştirmeyi hedefleyen ve âtıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmaya dönük projelere değerlendirmede öncelik tanınmaktadır.

CMDP Usul ve Esasları için tıklayınız.

CMDP Proje Bilgi Formu için tıklayınız.

"Dicle Kalkınma Ajansı"