“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2019 Yılı Teknik Destek Programı İlanı
Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Dicle Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 400.000 TL kaynak ayırmıştır. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ
Programı Adı 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Referans Numarası TRC3/19/TD
Başvuru Dönemleri
Mart-Nisan 26.04.2019 Cuma saat 17:00
Mayıs-Haziran 28.06.2019 Cuma saat 17:00
(Rev1: 25.06.2019)
Temmuz-Ağustos 28.08.2019 Çarşamba saat 17:00
Eylül-Ekim 29.10.2019 Salı saat 17:00
Kasım-Aralık 27.12.2019 Cuma saat 17:00
Programın Genel Amacı Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ve Ajansımız 2019 Çalışma Programı çerçevesinde yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan konulara teknik destek sağlamaktır.
Programın Özel Amaçları Programın amacı kapsamda teknik destek programının özel amaçları;
Özel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi için teknik destek verilmesi
Özel Amaç 2. İstihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi ve yaygınlaştırılması için teknik destek verilmesi
Özel Amaç 3. Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler için teknik destek verilmesi
Özel Amaç 4. Üniversitelerin önlisans veya lisans bölümlerinden 2018 veya 2019 yıllarında mezun olmuş ve iş aramaya devam eden veya 2020 yılında mezun olabilecek durumdaki son sınıftaki öğrencilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında meslek sahibi olmalarına yönelik teknik destek verilmesi (Rev1: 25.06.2019)
UYARI: Özel amaç ve öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından bütün özel amaç öncelikler eşit öneme sahiptir.
Programın Toplam Bütçesi ve Öncelikler için ayrılan kaynak TOPLAM BÜTÇE: 400.000,00
Öncelik 1: 115.000,00 (Rev1: 25.06.2019)
Öncelik 2: 115.000,00 (Rev1: 25.06.2019)
Öncelik 3: 80.000,00
Öncelik 4 : 90.000,00 (Rev1: 25.06.2019)
Sağlanacak Azami Destek Miktarı 25.000,00
90.000,00  * (Rev1: 25.06.2019)
*SADECE özel amaç 4 kapsamındaki talepler için geçerli olmak üzere Üniversitelerin önlisans veya lisans bölümlerinden 2018 veya 2019 yıllarında mezun olmuş veya 2020 yılında mezun olabilecek durumdaki son sınıftaki öğrencilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında meslek sahibi olmalarına yönelik Teknik Destek talepleri için geçerlidir.  
Desteğin Süresi En fazla 3 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
  • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,
  • Üniversiteler Rektörlükleri
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
  • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
  • Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri ile kâr amacı gütmeyen diğer kooperatifler ve birlikler
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
  • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler


2019 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri
Teknik destek başvuruları, Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2019 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri tabloda gösterildiği gibidir:

 
Başvuru Dönemleri KAYS Girişi İçin
 Son Tarih
Taahütname Teslimi İçin  Son Tarih KAYS Girişi ve Taahütname Teslimi İçin
 Bitiş Saati
Mart-Nisan Dönemi 26.04.2019 Cuma 30.04.2019 Salı 17:00
Mayıs-Haziran Dönemi 28.06.2019 Cuma
(Rev.1 25/06/2019)
28.06.2019 Cuma 17:00
Temmuz-Ağustos Dönemi 27.08.2019 Çarşamba 29.08.2019 Cuma 17:00
Eylül-Ekim Dönemi 28.10.2019 Salı 31.10.2019 Perşembe 17:00
Kasım-Aralık Dönemi 27.12.2019 Cuma 31.12.2019 Salı 17:00

KAYS üzerinden başvuru yapmak için tıklayınız.

Program Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"