“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi Sonuçları
2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi kapsamında başvurusu alınan teklifler değerlendirme komisyonunca incelenmiş ve bu tekliflerden 2 tanesi başarılı bulunup destek almaya hak kazanmıştır.

Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşmeler, başarılı projelerin Ajans internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren başvuru sahiplerince on beş iş günü içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulmasını takiben en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Sözleşme için Ajans’a müracaat edilmeden önce mutlaka randevu alınması önemle rica olunur. Söz konusu destekten yararlanma hakkı, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır.

Başarılı Proje Listesi için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"