“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
“Ajans Üniversite İş Birliği Platformu” Biraraya Geldi
Ajansımız ile Dicle Bölgesi’nde bulunan üniversitelerin oluşturduğu “Ajans-Üniversite İş birliği Platformu” sekizinci toplantısı Mardin’de gerçekleştirildi.

Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) bulunan üniversiteler ile Ajansımızın oluşturduğu iş birliği platformu Ajansımızın ev sahipliğinde biraraya geldi. Platformun sekizinci toplantısına Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. Lokman Toprak, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Vahap Özpolat, Sağlık Yüksekokulu’ndan Dr. Necmettin Aktepe, Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Dursun, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Musa Kılıç, Siirt Üniversitesi’nden Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Behcet İnal, Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Başkanı Seyrani Mersin, Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. İbrahim Hüseyni ile Ajans uzmanları katıldı. Toplantıda üniversitelerimizin yürüttüğü çalışmalar, yeni proje fikirleri ve Dicle Bölgesi’nde yürütülmekte olan projeler görüşüldü.

Ülkemizin bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik açıdan ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarına çözüm üretilmesini amaçlayan Üniversiteler ile bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen Ajansımızın iş birliği, yerel ve bölgesel kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yönüyle Ajansımız ve Bölgemizde bulunan Üniversiteler arasında iş birliğini tesis etmek üzere yürütülen mevcut çalışmaların yanında yeni projeler tasarlamak ve uygulanmasına altyapı oluşturmak amacıyla "Ajans Üniversite İş birliği Platformu" oluşturuldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyelerinin sunduğu gündem maddeleri ile başlayan toplantıda Doç. Dr. Lokman Toprak’ın bölgedeki her il için farklı bir tema seçilerek her yıl düzenlenmesi planlanan “Kültür ve Turizm Kongresi” gündem önerisi ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Ardından söz alan Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Aktepe ise Mardin’in şifalı endemik bitkiler ve sağlık turizmi konusundaki potansiyelinden bahsederek bir “Şifa Köyü” kurulması önerisini sundu. Daha sonra Doç. Dr. Vahap Özpolat devam eden sosyal analiz çalışmalarından bahsederek bölge gençlerinin sosyal bütünleşmeye daha etkin bir şekilde katılımının sağlanması ve bölgede görevli kamu personellerine, bölge özelinde farkındalık eğitimi verilmesi konularında çeşitli önerilerini paylaştı.

Batman Üniversitesi’nden katılım sağlayan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Dursun, bölgede işsizliğin azaltılması amacıyla bölgedeki işgücünün çeşitli kurs programları ile uygulamalı olarak eğitilmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan sertifikalandırılması hedeflenerek dört ilin üniversiteleri bünyesinde “Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları” açılması önerisi platform üyelerince istişare edildi. Ardından söz alan Dr. Öğretim Üyesi Musa Kılıç ise bölgedeki yöresel ürünlerin ihracat oranlarının artırılması ve bölge firmalarının pazar paylarının genişletilmesi amacıyla e-ticaret konusunda eğitim verilmesi hususunda öneri sundu.

Siirt Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Behçet İnal tarafından Ajansımızın desteklediği önemli projelerden biri olan “Bal Analiz Altyapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler konusunda sunum yapılarak Pervari Balı’nın akreditasyonu amacıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlerden bahsedildi. Dr. Öğretim Üyesi Seyrani Mersin ise Ajansımızın desteklediği projelerden biri olan “Siirt Üniversitesi Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü Projesi” hakkında bilgi vererek projenin Siirt için öneminden ve altyapı geliştirilmesi için yapılması gerekenlerden söz etti.

Son olarak Şırnak Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hüseyni, Ekim ayında düzenlenen “Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu” ile ilgili olarak sempozyum sonuçları paylaşılarak platform üyelerinin bu konudaki görüşleri alındı. Ayrıca “TRC3 Bölgesinin Ekonomisine Genel bir Bakış” isimli kitap ile ilgili bilgi veren Hüseyni, bölge ekonomisine yön verilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Katılımcıların fikir alış verişiyle birlikte gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.
"Dicle Kalkınma Ajansı"