“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Ajans Yönetim Kurulumuz Şırnak’ta Toplandı
Ajansımızın 2017 Yılı İlk Yönetim Kurulu Toplantısı, Şırnak’ta özel bir otelde Yönetim Kurulu Başkanımız Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman’ın yanı sıra Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt Belediye Başkan V. Ceyhun Dilşad Taşkın, Şırnak Belediyesi Başkan V. Turan Bedirhanoğlu, Batman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Yalçın ve Şırnak İl Genel Meclis Başkanı Adalet Fidan katıldı.

Toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında Ajansımızın Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi tarafından Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı IPA II kapsamında “Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Operasyonel Programı” ile “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” fonlarından yararlanmak amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak, düzenlenen eğitimler ve başvuruya yönelik geliştirilen proje fikirleri hususunda Kurula bilgi verildi.

Devam etmekte olan 2014 ve 2015 yılı Mali Destek Programlarına ilişkin Kasım - Aralık 2016 dönemini kapsayan Program İlerleme Raporları ile Kalkınma Bakanlığı’na iletilmek üzere hazırlanan 2014 Yılı Sektörel Gelişme Mali Destek Programı’nın Program Kapanış Raporu Kurul üyelerine sunuldu.

Ajansımızın 2010 KOBİ ve 2011 Sektörel Gelişme Mali Destek Programları Etki Analizi Araştırma Raporu Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunuldu.Hasankeyf Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Başkanlığı tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında Ajansımıza sunulan "Batman İli Hasankeyf İlçesi Üçyol Ekolojik Köy Projesi" adlı projenin, rölöve, restorasyon ve uygulamaya yönelik restorasyon projelerinin yeniden hazırlanarak revize edilmesine ilişkin maliyetin Ajansımız tarafından karşılanması talebi Kurulca değerlendirildi.

Şırnak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ajansımız arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde uygulanan ve 2015 Yılı Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı kapsamında sunularak idari, teknik ve mali değerlendirme süreçleri tamamlanan başarılı proje listesi Kurul tarafından onaylandı.

2016 Yılı GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programları kapsamında başarılı bulunan 14 adet proje teklifi ile GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programları kapsamında başarılı bulunan 5 adet faaliyet teklifi Kurulca onaylandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2 Şubat 2017 tarihinde uygun görülen Ajans 2017 Yılı Bütçesi Kurul’a sunularak onaylandıktan sonra kesinleştirildi.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde Kasım 2016 – Şubat 2017 tarihleri arasında Ajansımıza ulaşan ve Genel Sekreterlikçe değerlendirilen faaliyet tekliflerine ilişkin değerlendirme sonucu Kurul tarafından onaylandı.

Ajansımızın “2016 Yılı Ajans Faaliyet Raporu” ile 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporları Kurul’a sunularak onaylandıktan sonra toplantı sona erdi.

"Dicle Kalkınma Ajansı"