“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Batman Sanayisine Ajansımızdan 1 Milyon 967 Bin ₺ Proje Desteği
Batman Üçüncü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin, Ajansımızın Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programına yönelik olarak desteklenecek olan “Batman 3. Küçük Sanayi Sitesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi” imzalandı.

Ajansımızın “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında, Sınırlı Sorumlu Batman Üçüncü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Ajansımıza sunulan “Batman 3. Küçük Sanayi Sitesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi” desteklenmeye değer bulundu. Proje sözleşmesi, Batman 3. KSS Yapı Kooperatifi Başkanı Serdar Özok ile Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı. Projenin toplam bütçesi 1 Milyon 967 Bin olup Ajansımız tarafından %75 oranında desteklenerek 1 Milyon 475 Bin hibe desteği verilecektir.

Projenin amacı Batman’da mevcut olan iki sanayi sitesinin yetersiz kalması nedeniyle üçüncü bir sanayi sitesi yapılarak bu soruna çözüm bulmaktır. İlde Batman Kozluk yolu üzerinde bulunan büyük sanayi sitesi ile Hasankeyf yolu üzerinde bulunan küçük sanayi sitesi mevcut taleplere karşılık verememektedir. Bu sanayi siteleri yenilikten uzak ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için üçüncü sanayi sitesinin yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, “Ajans’ın asli vazifelerinden biri olan kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için çeşitli destek mekanizmalarını ortaya koymaktır. Bunu yaparken yatırımcı ve girişimcilerin işletmelerine altyapı desteği sağlamaktadır. Dolayısıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf ve sanatkârlar odaları ile kooperatifler gibi kuruluşlara verilen destekler özellikle KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) gelişip büyümeleri için büyük katkı meydana getirmektedir. Böylece Ajanslar bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı hedeflemektedir” dedi.

Hayata geçirilecek olan bu proje sonucunda, Batman’ın Hasankeyf yolu üzerinde bulunan küçük sanayi sitesinin yanında bulunan arazi üzerinde yeni ve modern bir sanayi sitesi kurulacaktır. Bu sanayi sitesinde teknolojik ekipmanlarla donatılmış olan 161 tane işyeri oluşturulacaktır. Bununla birlikte açılacak olan ticari alanlarda istihdam edilen bireylerin sosyal ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak iki tane sosyal tesis yapılacaktır. Kurulacak ticari alanlarda ve sosyal tesislerde çalışmak üzere yaklaşık bin kişi istihdam edilmesi öngörülmektedir. İstihdam ile birlikte işsizlikle mücadele konusunda şehre önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. Meslek okullarında okuyan öğrencilerin yeni sanayi sitesinde uygulamalı eğitim görmeleri sağlanacaktır. Buraya gelecek olan müşterilerin daha sağlıklı hizmet almaları sonucunda halkın memnuniyeti en üst seviyeye çıkacaktır. Böylece sanayi alanında önemli bir adım atılarak başta Batman olmak üzere diğer illerde yıllarca eksikliği hissedilen yeni ve modern bir sanayi sitesi ihtiyacı giderilecektir. Bundan sonraki yeni yatırım ve çalışmalar için yol gösterici bir proje olarak bölge ekonomisine ve sanayisine önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"