“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Batman TSO'ya AB Programı Proje Hazırlama Eğitimi
Batman Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Uygulamalı Ufuk 2020 Proje Hazırlama Eğitimi” projesi hayata geçirildi.

Ajansımızın “2018 Yılı Teknik Destek Programına” yönelik olarak Batman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ajansımıza sunulan “Uygulamalı Ufuk 2020 Proje Hazırlama Eğitimi” kapsamında Oda personeli ve yöneticilerine eğitim verildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) uzmanları Okan Saldoğan ile Gürsel Fırat Gedikli tarafından Batman Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yaklaşık on beş kişiye verilen eğitim iki gün sürdü.

Avrupa’nın bilim, teknoloji, politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla Avrupa Birliği AB Çerçeve Programları çerçevesinde, AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Ufuk 2020 Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. Dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olarak kabul edilen bu program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuş olup, toplam bütçesi 80 Milyar Avro'dur. Türkiye’nin ortak ülke olarak dahil olduğu Program çağrılarına, üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, KOBİ’ler, KOBİ birlikleri, büyük sanayi kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler ve bireysel araştırmacılar başvuruda bulunabilmektedir. Türkiye'de bu programın koordinasyonu için TÜBİTAK görevlendirilmiş olup, faaliyetleri ise TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Koordinasyon Ofisi yürütmektedir.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili  yaptığı açıklamada, Ufuk 2020 Programı, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak Avrupa Birliği'nin (AB) yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı olduğunu söyledi. Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ile araştırmanın güçlendirilmesi, yeniliğin teşvik edilmesi ve bilim insanları ile KOBİ'lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırıldığını ifade etti. Bu program sayesinde Avrupa'da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Genel Sekreterimiz "Bu teknik destek projesiyle Batman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren personelin söz konusu program konusunda bilgi edinmesi ve bu alanda proje hazırlama yeteneklerinin arttırılması amacıyla Ufuk 2020'ye yönelik olarak proje hazırlama eğitimi verilmektedir" dedi.

Gerçekleştirilen eğitim ile birlikte Batman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki personel ve yöneticiler, Ufuk 2020 kapsamında verilen desteklerden faydalanabilmek için nasıl proje yazılması gerektiği konusunda bilgi sahibi oldular. Ortaya çıkan bu bilgi birikiminin odaya kayıtlı dört binin üzerindeki üyeye aktarılması ile birlikte Avrupa Birliği tarafından verilen bu fonlardan çok daha geniş ölçekte faydalanabilme imkânı ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda elde edilecek bilgi birikimi ve proje yazma deneyimi öncelikle odaya üye iş insanlarının bu fonlardan faydalanması için kullanılacaktır. Batman'daki iş çevresinin bu tür fonlardan haberdar olması ile birçok proje ortaya çıkacak dolayısıyla ilgili kişiler bu fonlardan yararlanmış olacaktır. Büyük ölçekli meblağlarla kullandırılan bu fonlar ile birlikte şehirde büyük çaplı işletmelerin kurulumu gerçekleşecek ve mevcut tesislerin, projelerin gelişimine olumlu bir katkı sağlanacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"