“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı

DİHAA kapsamında Türkiye de dahil olmak üzere çağrıya uygun nitelikteki tüm ülkelere açık olan, dünya çapında uygulanan ve doğrudan Avrupa Komisyonu Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından duyurulan Küresel Hibe Programları kapsamında 2015 teklif çağrısı yayımlandı.

Teklif çağrısının temel amacı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek vermek yoluyla insan hakları ve temel özgürlükleri korumak ve teşvik etmek ayrıca insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin uluslararası çerçevenin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Teklif Çağrısı kapsamında sunulacak projelerin süresi 24 ay ile 36 ay arasında olmalıdır. Teklif çağrısı altında beş farklı bileşen bulunmaktadır:

Bileşen 1: Yerel Düzeyde Çalışan İnsan Hakları Savunucusu Kuruluşların Desteklenmesi

Bileşen 2: Avrupa Birliği GSP+ (Generalized Scheme of Preferences/ Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Kapsamında, GSP+ Yararlanıcısı Ülkeler Tarafından Onaylanmış Özel Uluslararası Temel Sözleşmelerin Etkin Uygulanması ve İzlenmesine Katkı Sağlamak

Bileşen 3: İdam Cezası ile Mücadelenin Desteklenmesi

Bileşen 4: Üçüncü Dünya Ülkelerindeki Sığınmacılar, Yerinden Edilmiş ve Vatansız Kişiler Dahil Göçmenlerin Desteklenmesi

Bileşen 5: Silahlı Kuvvetler, Gruplar ve Çetelerle İlişkilenmiş ve Silahlı Şiddetten Etkilenen Çocukların Desteklenmesi

Ön başvuru için son tarih 01 Ekim 2015, saat 16:00’dır.

Teklif Çağrısına yönelik detaylı bilgiyi ve rehberi Avrupa Komisyonu web sayfasında bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Başvurular Europeaid tarafından geliştirilen yeni online sistem PROSPECT üzerinden yapılacaktır. PROSPECT sistemine ilişkin detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu web sayfasındakibu bağlantıda bulunan el kitabı ve e-öğrenme videolarından İngilizce olarak ulaşılabilir.

"Dicle Kalkınma Ajansı"