“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Hasankeyf Turizmine 1,5 Milyonluk Proje Desteği
Batman Üniversitesi’nin “Hasankeyf Uygulama Oteli'nin Turizme Kazandırılması” projesi Ajansımızın “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenerek uygulanmaktadır.

Ajansımızın “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Batman Üniversitesi tarafından Ajansımıza sunulan “Hasankeyf Uygulama Oteli’nin Turizme Kazandırılması” projesi hayata geçirilmektedir. Toplam Bütçesi 1 Milyon 480 Bin olan proje Ajansımız tarafından %75 oranında desteklenerek 1 Milyon 110 Bin hibe desteği sağlanacaktır. Projenin toplam süresi 18 ay olup Mart 2020’de tamamlanması öngörülmektedir.

Projenin amacı, Hasankeyf, Batman ve Bölge turizmi için büyük bir öneme sahip olan Hasankeyf Uygulama Oteli’nin hizmete açılarak turizme kazandırılmasıdır. Bu amaçla Batman Üniversitesi tarafından otelin alt yapı ve üst yapı fizibilite çalışması, tadilat, donatım, tefrişat ile ihtiyaç duyulan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Proje Batman ve özelde Hasankeyf'in turizm altyapısını güçlendirmeye yöneliktir. Bölgedeki turistik altyapının konaklama işletmesi bağlamında çeşitlendirilmesi ve turizm arzının potansiyel talebe ihtiyaç verecek yeterliliğe kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Hasankeyf'in yeni vizyonuna da uygun olarak nitelikli bir konaklama işletmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda bu projeyle hayata geçirilecek olan otel, bölgeye konaklamalı tur düzenlenmesine, Hasankeyf’te toplantı vb. organizasyonların yapılmasına olanak sağlayacak; böylelikle yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Hasankeyf Uygulama Oteli potansiyel talebe yönelik vereceği hizmetler dışında turizm öğrencileri için de bir uygulama ve istihdam alanı oluşturacaktır. Aynı zamanda bölgedeki diğer turizm paydaşlarının da oteli kullanmasıyla yerel ekonomi canlanacak ve turizm kaynaklı ekonomi gelişecektir.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgi yaptığı açıklamada, Ajans’ın buradaki amacının Bölge’nin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı projelerinin desteklenmesi olduğunu söyledi. Genel Sekreterimiz “Hasankeyf', Ilısu Barajı’nın yapılması ve su tutulmasına bağlı olarak yeni yerleşim merkezine taşınan bir ilçemizdir. Hasankeyf için devlet tarafından yürütülen çalışmalarda, turizm bölgenin ve ilçenin öncelikli kalkınma aracı olarak belirlenmiştir. Hasankeyf projesinin bir parçası olarak devlet tarafından yaptırılan ve Batman Üniversitesi'ne tahsis edilen otel bölgenin turizmi için hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda ilçede halihazırda herhangi bir konaklama tesisinin bulunmaması temel bir sorundur. Bu soruna bağlı olarak bölgeye acenteler tarafından konaklamalı turlar düzenlenememekte; konaklama işletmesi tercihi genelde Midyat ya da Mardin üzerinden karşılanmaktadır. Hasankeyf'in kalkınma planlarında turizm başat sektör olarak yer almasına rağmen yerelde üniversite oteli dışında herhangi bir yatırım bulunmamaktadır” dedi. Genel Sekreterimiz, mevcut durumda bitmiş olan otel binasının eksikliklerinin giderilerek hizmete açılması, Hasankeyf turizminin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağını ve bölge turizminin gelişmesine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Projenin söz konusu sorunların giderilmesi konusunda oldukça stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Projenin uygulanarak hayata geçirilmesiyle birlikte Hasankeyf’te 49 oda ve 100 yatak kapasiteli ilk ve tek nitelikli konaklama tesisi turizme kazandırılacaktır. Otelin hizmete girmesiyle Bölge turizminin gelişmesi için Hasankeyf ve bölge turizmine hizmet verecek nitelikli konaklama işletmesi ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Böylece Hasankeyf'in bir destinasyon olarak turistik çekiciliğinin artması hem Batman hem de Hasankeyf'te turizmden elde edilecek ekonomik faydayı artıracak ayrıca yerel istihdama da katkı sağlayacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"