“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir.

Programın Amacı ve Kapsamı:
  •   İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  •   Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  •   KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  •   KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  •   Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"