“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Mardin Tarihi Cumhuriyet Meydanına 12 Milyon ₺ Proje Desteği
Ajansımız öncülüğünde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile geliştirilen “Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi” tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin hayata geçirilmesi için uygulama aşamasına geçmek üzere sözleşmesi imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ajansımızın "Güdümlü Proje Desteği" kapsamında Ajansımıza sunulan "Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi" için Ajansımızın konferans salonunda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün, Mardin Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Şahin Arpağ ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ toplantının açılış konuşmasında, bu projenin Mardin’in turizm açısından merkezi konumundaki Birinci Cadde’nin yayalaştırılmasının alt bileşenlerinden biri olan Tarihi Mardin’deki Cumhuriyet Meydanı’nın düzenlenmesi olduğunu söyledi. Mardin Cumhuriyet Meydanı’nın zamanla araçlar için açık otopark alanı haline geldiğini, bu durumun turistik olan yerde çok çirkin bir görüntü oluşturduğunu ifade etti. Bunu ortadan kaldırmak için bugün burada bir araya geldiklerini ve projenin uygulama aşamasına geçmesi için sözleşmesinin imzalanacağını dile getirdi. Kentleri kent yapan meydanlarıdır diyen Genel Sekreterimiz meydanların şehirlerin aynası olduğunu belirtti. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Mardin Turizmine büyük bir katkı sağlanacağını kaydetti.

Projenin amacı Tarihi Mardin Birinci Caddesi’nin yayalaştırılması kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi, kentsel sit alanının yönetilebilir bir yürüyüş rotası haline getirilmesidir. Tarihi Mardin’in yapısına ve sosyal dokusuna uygun bir kentsel tasarım yaklaşımıyla, Birinci Cadde ulaşım hizmetlerinin kent halkının ve ziyaretçilerin ihtiyaçları ile uyum içinde iyileştirilmesidir. Yaya ulaşımı da düşünülerek hızlı, rahat, güvenli ve konforlu toplu taşıma imkanlarının sağlanması, kentsel alanların turizmle bütünleştirilerek modernize edilmesi yoluyla sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılması amaçlanmaktadır. Kentsel sit alanının doğal bir gezinti alanına dönüştürülmesi ve kentin turizm ekonomisinden daha çok faydalanmasının yanı sıra yerleşik halkın sosyal yaşamını zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarihi Mardin’in yayalaştırılması projesi entegre bir proje olup dört ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki “Otopark Altyapısının Kurulması” ikincisi “Cumhuriyet Meydanı Projesiyle Kentsel Meydan Düzenlemesi” üçüncüsü “Kent İçi Düzenleme ve Otomasyon Sistemi Kurulması” dördüncüsü “Toplu Taşıma Araçları ile Kısmi Yayalaştırma” sağlanması olacaktır. Ajansımızın “Doğrudan Faaliyet Desteği” kapsamında 2015 yılında fizibilite raporu hazırlanan bu entegre projenin dört bileşeninin toplam maliyeti 100 Milyon olup bunlardan ilki olan “Otopark Altyapısının Kurulması” bileşeninin 50 Milyon ’ye ihalesi yapıldı. Tarihi Mardin’in 1. Caddesi’nin girişinde olan Diyarbakırkapı’da yapılacak çok katlı otopark ile yayalaştırmanın ilk aşaması gerçekleştirilmiş olacaktır. İkinci bileşen olan “Cumhuriyet Meydanı Projesiyle Kentsel Meydan Düzenlemesi” projesinin toplam bütçesi 12 Milyon olup Ajansımız tarafından 4 Milyon hibe desteği sağlanacaktır. Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Toplantının sonunda proje sözleşmesi temsili olarak Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün ve Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ tarafından imzalandıktan sonra program sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı Projesi Animasyon Filmi için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"