“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Siirt Fıstığına Ajansımızdan Destek
Siirt Üniversitesi tarafından, Ajansımızın “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında Ajansımıza sunulan “Siirt Fıstığına Doku Kültürü ile Klonal Anaç Üretimi” projesi kabul edilerek imzalandı.

Ajansımızın “2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı” kapsamında, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Ajansımıza sunulan “Siirt Fıstığına Doku Kültürü ile Klonal Anaç Üretimi” projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam bütçesi 76 Bin olan fizibilite projesinin %80’i Ajansımız tarafından karşılanacak olup 61 Bin hibe desteği sağlanacaktır.

Yeni yüzyılda öneminin hızla artacağı düşünülen bitki biyoteknolojisi doku kültürü tekniği birçok sanayi dalını etkileyerek üretim yapısını ve ürünleri etkileyebilecek bir teknolojidir. Bu nedenle, biyoteknolojinin yeni ürünler ve üretim yöntemleri ile yeni fırsatlar oluşturması beklenmektedir. Son yirmi yıl içerisinde doku kültürü alanında yeni gelişmeler meydana gelmiş olup, bu yöntemler bitkisel üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Siirt’te yetiştirilebilen katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin (fıstık, nar, üzüm vb.) üretiminin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Türkiye tarım alanlarının %2,7 sine sahip olmasına karşın, bitkisel üretim değerine katkısı oldukça sınırlıdır. Bu sorunun başlıca sebebi, Siirt ve çevre illerinde tarımsal üretimde atadan kalma tekniklerin kullanılıyor olmasıdır.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, proje kapsamında klonal fıstık anacı üretim projesi fizibilite raporunun hazırlanmasıyla birlikte, Siirt fıstığı doku kültürü tekniği ile klasik yöntemlere göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve hastalıklardan ari klonal anaç üretimi yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Genel Sekreterimiz “Buradaki amaç tohumdan üretim ile çoğaltılması zor ve uzun zaman alan Siirt fıstığı fidanını kısa sürede üretmek böylece yıl boyunca klonal anaç üretimi yapmayı mümkün hale getirmektir. Bunun sonucunda, Siirt ve TRC3 Bölgesinde bir ilk olacak olan klonal fıstık anacı üretim tesisi kurularak bölgenin fıstık anacı ihtiyacının %25'i ve fıstık fidanı ihtiyacının %10’unun karşılanması planlanmaktadır” dedi.

Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’nin beşerî ve doğal kaynakları ile mekânsal potansiyelinin kullanılarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması hem bölgenin gelişmesine hem de Türkiye içindeki sosyal ve ekonomik katma değerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Ajansımızın proje çağrısının birinci önceliği olan tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanmasına paralel olarak, biyoteknolojik teknikler ile Siirt fıstığı fidanı üretiminde kullanılacak klonal anaç meydana getirilecektir. Elde edilen klonal anaçları Siirt fıstığına aşılayarak kaliteli ve yüksek verimli Siirt fıstığı fidanı üretilecektir.

Proje sonucunda klonal anaç üretim projesinin fizibilite raporu hazırlanacaktır. Klonal anaç üretim altyapısı kurularak, fıstık anacı üretim yöntemi geliştirilecektir. Geliştirilen yöntem patentlenecek, sertifikalı fidan üretilerek demonstrasyon bahçesi kurulacaktır. Çiftçi günleri düzenlenerek yöntem, anaç ve fidanlar üreticiye tanıtılacaktır. Üreticiler, geliştirilen anaç fidanları ve yeni yöntemlerini kullanarak fıstık verimini %20 artıracaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"