“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Siirt Turizmine 800 Bin ₺ Proje Desteği
Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, Ajansımızın “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Ajansımıza sunulan “Siirt'in Soyut ve Somut Kültür Mirası ile Tabiat Varlıkları Envanteri Projesi” hayata geçiriliyor.

Ajansımızın “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” çerçevesinde, Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Ajansımıza sunulan “Siirt'in Soyut ve Somut Kültür Mirası ile Tabiat Varlıkları Envanteri Projesi” başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Projenin toplam bütçesi 813 Bin ₺ olup, Ajansımız tarafından %75 oranında desteklenerek 610 Bin ₺ hibe desteği sağlanacaktır. Proje sözleşmesi Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu ile Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu proje ile Ajans Bölgesi’ndeki dört ilden biri olan Siirt’in turizm açısından büyük öneme sahip olan kültür mirası ile tabiat varlıkları envanterinin bilimsel ve güncel olarak ortaya konulacağını söyledi. Ajans olarak buradaki önceliklerinin, Bölgenin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı projelerinin desteklenmesi olduğunu belirten Genel Sekreterimiz “Siirt konum itibariyle Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının kesiştiği önemli bir noktada yer almaktadır. Farklı kültürel, doğal ve coğrafi özellikleri nedeniyle birçok yönden keşfedilmemiş cevherleri barındırmaktadır. Ayrıca inanç turizmi açısından yerli turistler tarafından oldukça rağbet görmektedir. Bu projeyle Siirt il ve ilçelerindeki soyut, somut kültür varlıkları ile doğal güzelliklerin yerinde incelenerek tespitinin yapılması ve bunların bilimsel veriler ışığında yorumlanması sonucunda bir yayın ortaya çıkarılacaktır” diyerek bu çalışmanın Siirt'in turizm konusunda hak ettiği gerçek değere kavuşması için katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin amacı, Siirt'in il sınırları içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tüm unsurların belirlenip bilimsel kurallar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde tespit edilerek mevcut bilgilerinin güncellenmesidir. Üç ana unsurdan oluşan bu çalışmanın ilki soyut (Somut olmayan) kültürel miras envanteri, ikincisi somut (Taşınmaz varlıklar) kültürel miras envanteri, üçüncüsü ise tabiat varlıkları (Doğal güzellikler) envanteridir. Proje tamamlandığında, Siirt'teki somut, soyut kültür varlıkları ile tabiat güzelliklerinin envanteri çıkarılacak olup, Siirt ilinin kültür ve turizm potansiyeli ortaya konulacaktır. Böylece bundan sonra Siirt için hazırlanacak olan kültür ve turizm projelerinin alt yapısı hazır hale gelmiş olacaktır.

Ayrıca Veysel Karani ve İbrahim Hakkı gibi önemli dini şahsiyetlerin Siirt’te bulunması nedeniyle yoğun bir inanç turizmi görülmektedir. Siirt'te yaşamış olan alim ve evliyaların bir bütün halinde araştırılıp, bilimsel olarak ortaya çıkarılan dini değerlerin kitaplaştırılması hedeflenmektedir. Bunun sonucunda gelecek nesillere Siirt'e ait kültür varlıkları aktarılmış olacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"