“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Şırnak Üniversitesi’ne 1 Milyon 670 Bin ₺ Proje Desteği
Şırnak Üniversitesi tarafından, Ajansımızın “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Ajansımıza sundukları “Şırnak Üniversitesi Öğrenci Evinin Tarihi Abdurrahman (Mehmet) Ağa Kasrına Uygun Olarak Yapımı” adlı proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Ajansımızın “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Şırnak Üniversitesi tarafından Ajansımıza sunulan “Şırnak Üniversitesi Öğrenci Evinin Tarihi Abdurrahman (Mehmet) Ağa Kasrına Uygun Olarak Yapımı” projesi uygulanarak hayata geçiriliyor. Toplam bütçesi 1 Milyon 670 Bin olan projeye Ajansımız tarafından %75 oranında 1 Milyon 176 Bin hibe desteği sağlanacaktır. Proje sözleşmesi Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan ile Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı.

Projenin amacı Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü’nde yapılacak olan öğrenci evi ile öncelikli olarak Şırnak’ta yaşayan üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Yapılacak öğrenci evi, gençlerin kültürel ve sanatsal birçok faaliyeti bir arada yapmasına imkân tanıyabilecek bir merkez olarak tasarlandı. Bu merkezin hizmete girmesi, öğrenciler açısından Şırnak’ta kısıtlı olan sosyal hayatı canlandıracağı gibi gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanıyacaktır. Kampüste inşa edilecek olan öğrenci evi, aynı zamanda Şırnak ilinin kültürel mirası olan tarihi kasırlara özgü mimariye uygun olarak gerçekleştirilecektir. Öğrenci evinin mimari projesi, Şırnak merkezde eskiden var olan Abdurrahman (Mehmet) Ağa Kasrının mimari yapısı temel alınarak hazırlandı. Günümüzde Abdurrahman (Mehmet) Ağa Kasrı’na ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla beraber korunması gerekli kültür varlıkları olan tescilli bir yapıydı. Bundan dolayı yapı özellikleri ile ilgili birçok fotoğraf, belge ve bilgiler Diyarbakır Koruma Kurulu’nda mevcuttur.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ yaptığı açıklamada, Şırnak Üniversitesi’nin hazırladığı bu proje ile kampüste inşa edilecek olan öğrenci evinin sıradan bir bina olmaktan çok Şırnak’a ait tarihi özgün mimariye sahip bir mekân olacağını söyledi. Öğrenci evinin mimarisiyle örnek bir yapı olacağını belirten Genel Sekreterimiz, şehirde unutulmaya yüz tutmuş taş ev yapımı ile taş ustalığı ve taş ocakları sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağını ifade etti. “Öğrenci evi yapım işi için bölgeye ait kaynakların etkin olarak kullanılması ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir yapı oluşturulması planlanmaktadır. Şırnak’ın tarihi mimarisine dikkat çekilerek, tarihi dokuya uygun olarak yapılacak öğrenci eviyle şehrin kültürel mirasına da sahip çıkılacaktır” diyen Genel Sekreterimiz ayrıca söz konusu yapı içinde yapılacak sergi alanının bir bölümünde Şırnak’a özgü motifler sergileneceğini dile getirdi.

Şırnak Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak inşa edilecek öğrenci evi, resim, müzik, fotoğraf, heykel, el sanatları gibi sanatsal faaliyetler ve öğrenci kulüpleriyle ilgili aktiviteleri gerçekleştirmek için kullanılacaktır. Bu merkezde yürütülecek olan çeşitli kültürel ve sanatsal aktivitelerin yaygınlaşması ve gençlere örnek oluşturması için belirli zamanlarda üniversite öğrencilerinin ürettiği ürünleri halka açık olarak sergileyerek, kısa süreli ücretsiz kurslar veya tanıtım turları düzenlenecektir. Şırnaklı gençlerin rol model alacağı üniversite öğrencileri, kültürel ve sosyal anlamda şehirdeki yaşam koşullarının iyileşmesine büyük katkı sağlayacaklardır. Dolayısıyla Şırnaklı gençlerin ve sanatsal faaliyetlere ilgi duyan diğer bireylerin yaşam standardını yükselten kültürel bir merkez olacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"