“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Şırnak’ta Hayvancılığa Ajansımızdan Fizibilite Desteği
Şırnak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, Ajansımızın “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında Ajansımıza sunulan “Koyun Keçi Süt Ürünleri Toplama İşleme Merkezi ve Tiftik Keçisi Yünü Üretim Merkezi” projesi kabul edilerek imzalandı.

Ajansımızın “2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı” kapsamında, Şırnak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Ajansımıza sunulan “Koyun Keçi Süt Ürünleri Toplama İşleme Merkezi ve Tiftik Keçisi Yünü Üretim Merkezi” projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje imzaları Şırnak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Abay ile Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ tarafından atıldı. Toplam bütçesi 103 Bin olan projenin %90’ı Ajansımız tarafından karşılanacak olup 93 Bin hibe desteği sağlanacaktır.

Fizibilite projesinin amacı, tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin finansal analizlerinin yapılması ve mali tabloların hesaplanarak fizibilite raporlarının hazırlanmasıdır. Bu çalışmada proje faaliyetlerini kapsayacak kalemleri ve kurulum sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususları bilimsel verilere dayalı olarak analiz ve araştırmalar yapılacaktır. Yatırım sonrası maddi ve teknik açıdan yaşanabilecek sorunların önlenmesi, risk analizlerinin yapılması, detaylı planlamaların hazırlanması gerçekleştirilecektir.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, buradaki amacın Şırnak merkez ve ilçelerinde üretilen koyun keçi süt ürünleri ve tiftik keçisi yününün katma değerinin artırılarak bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanması olduğunu söyledi. Ajans desteğinin bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak olduğunu ifade etti. Genel Sekreterimiz “Bu proje ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak sektörel analizler ile veriler oluşturup fizibilite çalışmaları ve teknik uygulama çizimleri hazırlanacaktır. Üretim süreçlerine yerel düzeyde katılan üreticilere daha fazla destek olmak amacıyla, bölgemizde faaliyet gösteren koyun keçi birliği üyelerinin gelirlerinin iyileştirilerek bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlanacaktır. Yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşması sağlanarak yeni pazar fırsatları oluşturulacaktır. Böylece küresel, modern piyasa ihtiyaçlarına uygun olarak yerel ürünlerin kapasitesinin geliştirilerek üretilip yurt içi ve yurt dışına pazarlanması hedeflenmektedir” dedi.

Araştırma ve fizibilite çalışmaları sonucunda, yatırımcıların hitap edebilecekleri pazara ilişkin ihtiyaç duydukları veri, bilgi ve önerileri sağlamaya yönelik yatırım sürecindeki fırsat, risk, tehditler ile ulusal ve uluslararası pazarlar belirlenecektir. Üretimin geliştirildiği bölgede yatırımcının üstün ve zayıf yanları tespit edilerek, yatırımın sürdürülebilir olması amacıyla gerekli olan tüm araştırmalar ve analizler ışığında bir fizibilite raporu hazırlanacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"