“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Şırnak’ta Tekstilkent Projesine Fizibilite Desteği Verdik
Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından, Ajansımızın “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında Ajansımıza sunulan “Silopi İlçesi Tekstilkent Fizibilite Raporu Projesi” destek almaya hak kazandı.

Ajansımızın “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Ajansımıza sunulan “Silopi İlçesi Tekstilkent Fizibilite Raporu Projesi” başarılı bulunarak imzalandı. Projenin amacı Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan 28 dönümlük arazi üzerinde modern bir tekstilkent kurulması için ilk etapta 8 firmaya ikişer dönüm üzerinde kurulacak tesislerin uzun vadeli olarak kiralanmasıdır. Söz konusu sekiz firmanın ortalama 250 kişi çalıştıracak şekilde, yaklaşık iki bin kişilik yeni bir istihdam kapısı açmasına vesile olacak projenin Fizibilite Raporu hazırlanacaktır. Şırnak’ın farklı bölgelerinde bulunan tekstil firmalarının, modern üretim ve pazarlama faaliyetlerinin katma değerlerinin artırılarak yerelde üretim süreçlerine katılan üreticilere daha fazla destek verilecektir. Projenin toplam bütçesi 162 Bin olup, Ajansımız tarafından %90 oranında desteklenerek 145 Bin hibe desteği sağlanacaktır.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ajans’ın Fizibilite Destek Programının amacının, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak olduğunu söyledi. Bu projeyle Şırnak il ve ilçelerinde faaliyet gösteren tekstil firmalarının gelirlerinin iyileştirilerek sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlanması için fizibilite desteği vereceklerini ifade etti. Genel Sekreterimiz “Ajansımızın imalat sanayi raporuna göre TRC3 Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) 51 tane tekstil üretimi yapan firma mevcuttur. Bunlardan altısı Şırnak’ta olup ilin farklı bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Şırnak İl Özel İdaresi’nin bize sunmuş olduğu proje ile kurulması planlanan modern bir tekstilkentin üretim koşullarından uzak şartlarda yapılan üretimin iyileştirilmesi hedeflenmektedir” diyerek sağlanacak olan desteğin önemini belirtti.

Araştırma ve fizibilite çalışmaları sonucunda yatırımcıların hitap edebilecekleri pazara ilişkin ihtiyaç duyduğu veri, bilgi ve önerileri sağlamaya yönelik veriler ortaya konacaktır. Üretimin geliştirildiği bölgede yatırımcının üstün ve zayıf yanları tespit edilerek; yatırımın sürdürülebilir olması amacıyla gerekli olan tüm araştırma ve analizler yapılacaktır. Yatırım sürecindeki fırsatlar, tehditler, mevcut ve muhtemel rakipler belirlenecektir. Orta, kısa ve uzun vadede planlamalar yapılarak kurulacak tesisin sürekli ölçümsel takibi ve analizi için yatırıma ilişkin sürekli olarak kullanılabilecek performans taslağı oluşturulacaktır. Böylece yatırımın sürekli analizi, takibi ve planlamaları hususunda yatırımcı, üretimin gelişmesi ile ilgili gerekli bilgiye sahip olacaktır.

Şırnak’ta tekstilkentin kurulmasıyla birlikte ilk etapta çoğunluğu kadınlardan oluşacak 2 Bin kişilik bir istihdamın sağlanması hedeflenmektedir. Özellikle dezavantajlı grup olan kadınların bu sektörde daha çok tercih edilmesi kadın istihdamı açısından pozitif bir ayrıcalığa sahip olmalarını sağlayacaktır. Bu yönüyle düşünüldüğünde, Şırnak gibi genç nüfusun yoğun ve işsizliğin Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, emek yoğun bir sektör olan tekstil sektörünün burada sağlayacağı fayda çok büyük olacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"