“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Sonuç Odaklı Programları Dört İlde Tanıttık
Ajansımızın “Sonuç Odaklı Programlar Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları” dört ilde gerçekleştirildi.

Ajansımız tarafından organize edilen “Sonuç Odaklı Program” (SOP) bilgilendirme ve tanıtım toplantıları TRC3 Bölgesi’ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yapıldı. Toplantılara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şırnak’taki toplantı Şehr-i Nuh Otel’de, Siirt’teki toplantı Barden Otel’de, Batman’daki toplantı Mezopotamya Otel’de ve Mardin’deki toplantı da Ajansımızın konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıların açılış konuşmalarını yapan Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ sonuç odaklı programların tanıtım ve bilgilendirme toplantılarını yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek bunun ilerisi için bir başlangıç olduğunu söyledi. Kısaca SOP olarak adlandırılan bu programların, orta vadeli üç yıllık programlar olduklarını belirten Genel Sekreterimiz “SOP’lar stratejik olarak belirlenmiş kalkınma hedeflerini yakalamak üzere, belirli bir sektörde kalkınma sonuçları elde etmek amacıyla, nitelikli analize dayanan proje ve faaliyetleri içermektedir. İlgili kurumlarla iş birliği halinde hazırlanan, ölçülebilir sonuçları ve hedefleri olan programlardır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Ajansımızın Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama (ASGP) Birimi Başkanı Ayşe Akyapı tarafından “Sonuç Odaklı Programlar” hakkında katılımcılara genel bilgi verildi. SOP’ların belirli bir tema veya mekânda kalkınmaya yönelik sonuçlar elde etmek amacı taşıyan alt program, proje, tedbir ve faaliyetler olduklarını dile getirdi. Bunların bölge planları ile uyumlu olan, ölçülebilir hedefleri, çıktıları ve sonuçları olduğunu belirtti.

Ajans’ın ASGP Birimi Uzmanı Burcu Günay tarafından “Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı” hakkında yine ASGP Birimi Uzmanı Burak Özer tarafından da “Genç İstihdamın Artırılması Sonuç Odaklı Programı” konusunda katılımcılara detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

Kalkınma ajanslarının görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için “Kalkınma Ajansları Çalışma Programı” hazırlanma yöntemi, kapsamı, stratejik tercihleri ve Sonuç Odaklı Programları (SOP) içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu dönüşümde Bölge Planlarının işlevsel hale getirilmesi ve paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef çerçevesinde; Ajans, daha pro-aktif roller üstlenerek Bölgenin kalkınmasında lider kurum olabilme yolunda faaliyetlerini yürütecek ve belirlediği stratejik tercihler doğrultusunda daha odak faaliyetler yürütecektir. Bu amaçla 2018 yılı geçiş dönemi olarak belirlenmiş, ilk adım olarak Ajans bölge planı ile uyumlu stratejik tercihlerini ve bu stratejileri destekleyecek “Sonuç Odaklı Programlar” (SOP) Ajans çalışma programının temelini oluşturmuştur.

Yapılan sunumların ardından katılımcılar “Sonuç Odaklı Programlar” ile ilgili kendi görüşlerini dile getirerek, merak ettikleri sorular cevaplandırıldıktan sonra toplantılar sona erdi.
"Dicle Kalkınma Ajansı"