“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Sürekli İşçi Kadrosu Sözlü Sınav Sonuçları
Ajansımızda hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, Bakanlar Kurulu’nun 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi 127’nci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, Ajansımızda hak sahibi olarak belirlenmiş işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sözlü sınav sonuçlanmıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Listeye ulaşmak için tıklayın. 

 
"Dicle Kalkınma Ajansı"